אהרון תקשיב , אין שפת האקרים ובשביל זה יש vega ו owasp