חבל שהתקשרות אומרת למכבי מה לעשות
הוא לא היה מוכן בזמן