בדיון הזה כל אחד יכתוב אילו אביזרי אופנועים הוא מכיר.
אני אהיה ראשון: קסדה, נעלי רכיבה ואזעקה.

אילו עוד אביזרים אתם מכירים?