100-10 בערך.. BF3, מי שרוצה נשחק מתי שהו שיוסיף:
NightEagleISR