נפתח מחדש,
שלח לי בפרטי תמונה של האשכול השני ותמונה של האשכול הזה אני אשווה ואטפל במידה ואתה צודק.