בתמונה שהעלאת רואים שהוא ביטל את קבלת הקובץ, כלומר שהוא לא לקח כלום מהמוד שנשלח
שלחו לי עוד תמונה דומה שבה נשלח לו קובץ והוא ביטל אותו, אז אני חושב שזה מסכם את התלונה שלך בזה שהוא לא עשה את זה