הסבר לי את הכל בפרטי , וחכה לתשובה.
אני אטפל בזה.

ננעל :)